Soilat - viihdekuoro Kalajoelta

Kuoro sai alkunsa vuonna 1978, isänä kansalaisopiston rehtori Olavi Kaattari, äitinä tuolloin juuri paikkakunnalle muuttanut nuori luokanopettaja Soili Sydänmetsä, nykyisin Autio. Kotina kuorolla on alusta saakka säilynyt Kalajoen kansalaisopisto, jonka opintopiirinä se talvikaudet toimii.

Monista käytännön asioista – arjen askareista, harrastustoiminnan tukemisesta ja edistämisestä, taloudesta, esiintymisten, matkojen, kurssitusten järjestämisestä ja julkaisutoiminnasta huolehtimaan Soilat-kuoroperhe muodosti oman yhdistyksen v.1992. Se on rekisteröity nimellä Soilat ry. Laulajia tässä sekakuorossa on nykyisin noin 40.

Ohjelmisto koostuu uudemmista ja vanhemmista viihdelauluista, ikivihreistä, kansanlauluista sekä erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin liittyvistä lauluista. Yhteyksiä muihin lähialueen kuoroihin Soilat pitää osallistumalla ja järjestämällä yhteiskonsertteja ja esiintymisiä niin vierailevana, isäntänä kuin yhteistyökumppanina. Suuren suosion saavuttaneisiin vappukonsertteihinsa Soilat kutsuu usein mukaan maakunnan muita kuoroja ja lauluyhtyeitä.

Soilat-kuoron syntymästä, kasvusta ja kehityksestä omaleimaiseksi, rennoksi, monille niin rakkaaksi kuoroksi on alusta saakka vastannut kuoronjohtaja Soili Autio. Hän on myös sovittanut lukuisan määrän kuoron ohjelmistoa

Soili Autio Curriculum Vitae

Fermaatti

Chorus Vallis